Меню
Количка

Агроаптека - Всички продукти и полезна информация.

Полезна информация

за приложението на препаратите

Съвети за торене

и полезна информация

Какви семена да използвате

При различна почва и условия

В нашия онлайн сайт - Agroapteka.bg ще намерите различна информация и полезни съвети за използване на различни видове препарати. Полезни теми в нашия блог за торене. Съвети за покупка на подходящи видове семена и торове. Очаквайте скоро и много и различни възможности за покупка на различни видове продукти с бърза и лесна доставка онлайн или взимане от място от някой от нашите локации.

Какви продукти може да намерите в една агропатека ?

В една добра агроаптека можете да намерите широка гама торове, хербициди, пестициди, инсектициди, регулатори за растеж и развитие на растенията, тревни смески, семена и още много други продукти от доказани местни и световни производствени компании.

За една агроаптека репутацията и надеждността не трябва да са празни думи. Основата на сътрудничеството не може да бъде изградена на други принципи. Продуктите, които се продават трябва да бъдат само висококачествени продукти, които притежават всички необходими документи за прилагане на територията на Република България.

Торове

Всеобща информация е , че с продукцията се изнася огромно количество хранителни съставки и вещества от почвата и за запазване на плодородието на почвата е необходимо обратно да се влагат съответните хранителни съставки за растенията. Внасянето на тор в почвите спомага и влияе положителни върху растеж и развитие на растенията. Подобрява свойството на почвата и оказва благоприятно въздействие върху почвените микроорганизми.

Използване на различни препарати

Съвременното селскостопанско производство е немислимо без използването на химикали. Благодарение на различните препарати за растителна защита е възможно значително да се намали рискът от увреждане на културите от различни вредни фактори.

Различните химикали взаимодействат по различен начин с живите организми, така че препаратите се разделят според вида на вредителите, срещу които се използват. 

Инсектициди 

Тази група съчетава различни продукти, които въздействат върху насекомите. На латински името на групата означава "убиване на насекоми". Освен самите насекоми някои от препаратите унищожават яйцата на насекомите, за които има отделно наименование - овициди, и техните ларви (ларвициди). Съществуват и по-универсални пестициди, които могат да унищожават не само насекоми, но и акари или нематоди - това са инсекто-акарициди. Изследователите са принудени постоянно да разработват нови инсектициди, не само за да повишат тяхната ефективност или безопасност, но и защото след честа употреба ефективността на химикалите намалява - насекомите развиват резистентност към тях. Някои инсектициди са токсични и за организми, различни от насекомите - затова се опитвайте да ги използвате в минимални дози или да изберете най-малко токсичните за околната среда и хората. 

Акарициди 

Група продукти срещу акари, главно тревопасни. Акарицидите включват само контактни агенти. Досега не е разработен ефективен системен продукт. Изборът на използвания препарат се определя от биологичните характеристики на вредителя акара.

Фунгициди 

Тази група се състои от препарати, чието действие потиска растежа на патогените. Латинската дума се състои от две части: fungus и kill. Те се разделят на подгрупи в зависимост от различни фактори. Токсичността на фунгицидите зависи от редица условия.

Хербициди 

Група продукти, които унищожават нежеланите растителни организми, и се използват главно за борба с плевелите. Както и при другите пестициди, хербицидите се разделят на контактни и системни. В зависимост от областта на действие те се разделят на общи и селективни вещества. За пълното изчистване на полетата без култивирани растения трябва да се използват непрекъснати хербициди. В зависимост от целите те се прилагат по различно време: преди сеитба, рано след сеитба, след сеитба (ако има защита на култивираните растения), преди прибиране на реколтата (изсушаване), след прибиране на реколтата.

Нематициди

Група химикали срещу нематоди, които са източник на инфекциозни заболявания по гроздето. Естественият период на покой на почвата и освобождаване от лозови патогени надхвърля 5 години. За съкращаване на този период се използват нематоциди.

Родентициди 

Тези пестициди са предназначени за унищожаване на гризачи. Основната им форма са различни примамки, понякога прахове или течности за третиране на примамките. Основният недостатък на тези агенти е токсичността за човека, така че трябва да се погрижите за наличието на антидот, когато ги използвате.

Минералите, използвани от растенията, се разделят на две категории: макро- и микроелементи. Макроелементите са в изобилие и участват във всички процеси, които протичат в растението. Те са: въглерод, кислород, азот, фосфор, калций, калий, магнезий, сяра и желязо. Микроелементите се използват в много малки количества, но без тях в растението не протичат някои важни за растежа и размножаването му процеси. Те включват мед, йод, цинк, силиций, манган, молибден, хлор и натрий. За да се осигури хармоничен и максимален растеж на култивираните растения, те трябва да бъдат наторявани с веществата, които липсват на полето. Следователно, за да се постигне максимален добив, растението трябва да бъде изложено на оптимални условия.

За да постигнете добра реколта, е необходимо не само да се погрижите за подготовката на почвата, торенето и растителната защита, но и да използвате висококачествени семена